Beboere tages med på råd om fællesarealer i Slagelse

Den 23. august 2014 inviterede FOB i Slagelse beboerne i 4 afdelinger til et fælles arrangement med mulighed for at bidrage med idéer og stille spørgsmål til den forestående renovering af de fælles udearealer. Alt dette med det formål at inddrage beboerne så meget som muligt, så tidligt som muligt. Her kan du se den korte video fra dagen.

Videoen handler om et projekt i udviklingsfasen, hvor beboerne i de berørte boligafdelinger inviteres til at komme med idéer og ønsker til deres fremtidige fællesarealer.

Projektet "Den grønne kile" handler om at øge trygheden i området, så eksempelvis forældre kan lade børnene færdes i området - fri for biltrafik - og gøre de nuværende utidssvarende faciliteter til leg og ophold mere attraktive.

Idéen er at skabe udendørs faciliteter, der kan trække børn, unge og deres forældre ud af stuerne og ud i det grønne. Ved at satse på en fælles plan er det hensigten at få løftet områdets rekreative kvaliteter.

Projektet modtager støtte fra Realdanias kampagne, DET GODE BOLIGLIV.

Læs mere om projektet her

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail